Wyniki wyszukiwania dla:

Dlaczego warto wybrać naszą Szkołę?

To dopiero pierwszy rok naszej działalności w Lesznie. Nasze doświadczenie wypływa jednak z prowadzenia ponad 40 szkół w Polsce oraz prawie 4000 tysięcy na świecie.

Być może zastanawiają się Państwo co wyróżnia naszą Szkołę? Chcemy wskazać kilka najistotniejszych rzeczy:

 • bezpieczeństwo i dobra atmosfera panujące w szkole sprawiają, że dzieci chętnie przychodzą na zajęcia. Takie środowisko pomaga im osiągać wysokie wyniki w nauce, oczywiście zawsze na miarę indywidualnych możliwości;
 • kameralność szkoły pozwala nam stosować, charakterystyczny dla środowiska salezjańskiego, System Prewencyjny. Podchodząc indywidualnie do każdego z naszych uczniów, rozpoznajemy i rozwijamy mocne jego strony, a także pracujemy nad obszarami wymagającymi wsparcia. W procesie wychowania i edukacji współpracujemy z Rodzicami naszych uczniów a oni chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Im także oferujemy wsparcie np. w formie warsztatów;
 • każda z klas I-III posiada dwóch wychowawców (oboje posiadają kwalifikacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej), prowadzących z dziećmi zajęcia lekcyjne, jak również zapewniających opiekę świetlicową w małych grupach klasowych. Dzięki temu rozwiązaniu podczas ewentualnej nieobecności wychowawcy nie jest on zastępowany nauczycielem, który akurat ma „okienko”, lecz zajęcia przejmuje drugi wychowawca przypisany klasie, dzięki czemu nasi uczniowie nie tracą ani minuty lekcji;
 • Od klasy IV wprowadzamy drugi język obcy, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu. W klasie V nasi uczniowie otrzymują dodatkową godzinę języka angielskiego, czyli mają cztery godziny tygodniowo, a w klasach VI-VIII pięć godzin w tygodniu;
 • Wraz z powstaniem starszych klas, chcemy naszym uczniom zaoferować możliwość skorzystania z dużego wyboru zajęć pozalekcyjnych.
Kształcenie wczesnoszkolne:
 • Każda klasa ma dwóch wychowawców (nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej): jeden prowadzi kształcenie w ramach zajęć obowiązkowych, drugi odpowiedzialny jest za zajęcia świetlicowe.
 • Szkoła pracuje w godzinach 6.45-17.00.
 • Od rana do obiadu odbywają się zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania.
 • Po obiedzie rozpoczynają się zajęcia świetlicowe (dla chętnych).
 • Zajęcia świetlicowe obejmują zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, teatru, wychowania fizycznego, rytmiki (możliwe są inne, w miarę potrzeb).
 • Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów (dodatkowa opłata).
 • Język angielski oraz informatyka z podziałem na grupy.
Nauczanie przedmiotowe w klasach 4-8:
 • Nauczamy dwóch języków obcych od klasy IV.  Stopniowo rozszerzamy liczbę godzin języka angielskiego (od 3 do 5 godzin w tygodniu).
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia w obszarze muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki, sportu, literatury, logiki.

Ze względu na pandemię COVID-19, nie jesteśmy w stanie zaprosić, Państwa, na drzwi otwarte do naszej Szkoły. Zapraszamy na indywidualne spotkania, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie. Zachęcamy również do zadawania pytań drogą elektroniczną () lub telefoniczną (725 205 445).

Zapraszamy do nas! Z nami jest BOSKO! Przekonaj się sam!