Wyniki wyszukiwania dla:

Oferta Szkoły

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie? Chcemy podać Państwu kilka dobrych powodów!

SPTS jest szkołą publiczną (brak czesnego; każdy może starać się o przyjęcie) jednozmianową.

Chcemy przede wszystkim zaproponować bezpieczną szkołę z wartościami. Kładziemy nacisk na proces wychowania, którego wynikiem są wysokie rezultaty naukowe wszystkich naszych uczniów:

 • bezpieczeństwo i dobra atmosfera panujące w szkole sprawiają, że dzieci chętnie przychodzą na zajęcia. Takie środowisko pomaga im osiągać wysokie wyniki w nauce, oczywiście zawsze na miarę indywidualnych możliwości;
 • kameralność szkoły pozwala nam stosować, charakterystyczny dla środowiska salezjańskiego, System Prewencyjny. Podchodząc indywidualnie do każdego z naszych uczniów, rozpoznajemy i rozwijamy mocne jego strony, a także pracujemy nad obszarami wymagającymi wsparcia. W procesie wychowania i edukacji współpracujemy z Rodzicami naszych uczniów a oni chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Im także oferujemy wsparcie np. w formie warsztatów;
 • każda z klas I-III posiada dwóch wychowawców (oboje posiadają kwalifikacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej), prowadzących z dziećmi zajęcia lekcyjne, jak również zapewniających opiekę świetlicową w małych grupach klasowych. Dzięki temu rozwiązaniu podczas ewentualnej nieobecności wychowawcy nie jest on zastępowany nauczycielem, który akurat ma „okienko”, lecz zajęcia przejmuje drugi wychowawca przypisany klasie, dzięki czemu nasi uczniowie nie tracą ani minuty lekcji;
 • Od klasy IV wprowadzamy drugi język obcy, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu. W klasie V nasi uczniowie otrzymują dodatkową godzinę języka angielskiego, czyli mają cztery godziny tygodniowo, a w klasach VI-VIII pięć godzin w tygodniu;
 • Wraz z powstaniem starszych klas, chcemy naszym uczniom zaoferować możliwość skorzystania z dużego wyboru zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tzn. prowadzimy kształcenie wczesnoszkolne w klasach 1-3 oraz kształcenie przedmiotowe w klasach 4-8.

Kształcenie wczesnoszkolne:
 • Każda klasa ma dwóch wychowawców (nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej): jeden prowadzi kształcenie w ramach zajęć obowiązkowych, drugi odpowiedzialny jest za zajęcia świetlicowe.
 • Szkoła pracuje w godzinach 6.45-17.00.
 • Od rana do obiadu odbywają się zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania.
 • Po obiedzie rozpoczynają się zajęcia świetlicowe (dla chętnych).
 • Zajęcia świetlicowe obejmują zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, teatru, wychowania fizycznego, rytmiki (możliwe są inne, w miarę potrzeb).
 • Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów (dodatkowa opłata).
 • Język angielski oraz informatyka z podziałem na grupy.
Nauczanie przedmiotowe w klasach 4-8:
 • Nauczamy dwóch języków obcych od klasy IV.  Stopniowo rozszerzamy liczbę godzin języka angielskiego (od 3 do 5 godzin w tygodniu).
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia w obszarze muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki, sportu, literatury, logiki.