Wyniki wyszukiwania dla:

153 rocznica śmierci dr Jana Metziga

1 października przypada rocznica zasłużonego dla naszego miasta dr Jana Metziga. Uczniowie klasy 4a wraz z p. Wiceprezydentem Piotrem Jóźwiakiem, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie p. Kamilą Szymańską oraz p. Radnym Krystianem Maćkowiakiem, wzięli udział w ceremonii upamiętniającej 153 rocznicę śmierci dr Jana Metziga. Pan Wiceprezydent w kilku słowach przybliżył uczniom historię i zasługi patrona placu przy którym znajduje się budynek naszej Szkoły. Po złożeniu kwiatów oraz zniczy na symbolicznym miejscu pochówku (przy kościele pw. Świętego Krzyża), ceremonię zakończyliśmy krótką modlitwą.