Wyniki wyszukiwania dla:

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

Dzień 14 października zapisał kolejną stronę na kartach historii Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie. W dniu w którym przypada Dzień Edukacji Narodowej, uczniowie klasy 1 zostali pasowani na uczniów SPTS, a uczniowie klasy 4 podczas uroczystej Mszy św. złożyli swoje ślubowanie.

Społeczność SPTS rozpoczęła świętowanie uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Tomasz Sage. W homilii zachęcił wszystkich, zarówno uczniów jak i nauczycieli i rodziców, żeby nie bali się odkrywać prawdziwego nauczyciela w osobie Jezusa Chrystusa. „Nikt bardziej niż Chrystus nie może nas nauczyć tego, co znaczy być człowiekiem” – powiedział w homilii ks. Wicedyrektor. Ks. Tomasz podkreślił również, że cechą prawdziwego ucznia są „otwarte uszy” oraz zaufanie nauczycielowi.

Po homilii uczniowie klasy 4, którzy byli aktywnie zaangażowani w przygotowanie liturgii, złożyli swoje ślubowanie. Na koniec Mszy św. ks. Tomasz podziękował wszystkim dzięki, którym SPTS może wychowywać młodych ludzi – pracownikom administracji i obsługi. W sposób szczególny podziękował nauczycielom oraz życzył im wytrwałości i cierpliwości.

Po Mszy św. uczniowie klasy 1 podczas akademii przygotowanej przez nauczycieli uczących w klasach 1 i 2, zostali pasowani na uczniów SPTS. Wszyscy uczniowie byli żywo zaangażowani w recytowanie wierszyków oraz śpiew piosenek. Na koniec nie pozostało nic innego, jak tylko zrobić pamiątkowe grupowe zdjęcie. Uczniom klasy 1 życzymy owocnych 8 lat w naszej szkole.