Wyniki wyszukiwania dla:

ks. Bartłomiej Polański – Inspektor Nominat Inspektorii Wrocławskiej

Przełożony Generalny w dniu 14 grudnia br. mianował ks. Bartłomieja Polańskiego SDB Inspektorem (Przełożonym Prowincjalnym) Nominatem naszej Inspektorii. Będzie pełnił on tę funkcję w latach 2022-2028.

Ks. Bartłomiej Polański SDB urodził się 21 marca 1982 roku w Oleśnicy. Do nowicjatu w Kopcu wstąpił 27 sierpnia 2001 roku, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne 8 września 2002 roku. Śluby wieczyste złożył 7 września 2008 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku we Wrocławiu.
Po pracy w nowicjacie jako socjusz, w latach 2011-2018 pełnił posługę duszpasterską w Środzie Śląskiej. Od 2018 r. jest delegatem inspektora ds. duszpasterstwa młodzieżowego, a od 2019 r. radcą inspektorialnym.
Ks. Polański będzie ósmym przełożonym Inspektorii Wrocławskiej i zastąpi ks. Jarosława Pizonia, pełniącego ten urząd od 2016 roku.