Wyniki wyszukiwania dla:

Dobrowolne wpłaty


Dobrowolne wpłaty na cele oświatowe na rzecz Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie

Bank BNP Paribas: 90 1600 1462 1892 1098 8000 0003

z dopiskiem: „Imię i nazwisko ucznia, klasa, z dopiskiem <cele oświatowe>”