Wyniki wyszukiwania dla:

Konto Rady Rodziców


Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można przekazywać na konto:

Santander Bank Polska: 50 1090 1245 0000 0001 4920 5631

z dopiskiem: „Imię i nazwisko ucznia, klasa, z dopiskiem <wpłata na Radę Rodziców>”