Wyniki wyszukiwania dla:

O Szkole


Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie to szkoła, w której każdy dzień wypełnia atmosfera przyjaźni i radości. Wpływa na to asystencja będąca stałą obecnością wychowawców wśród wychowanków, co z kolei gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy uczeń jest dla nas ważny i wyjątkowy, dlatego każdemu poświęcamy jednakową ilość czasu, energii i empatii.

Uczniom chcemy zaoferować edukację ciekawą i twórczą. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby każdy uczeń nabył umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, aby czuł się zainspirowany do zdobywania wiedzy, oraz aby potrafił krytycznie analizować otaczający go świat, wybierając to co dobre.

W zajęciach dydaktycznych główny akcent kładziemy na to, aby każdy uczeń poczuł się i był „odkrywcą” wiedzy. Lekcje prowadzone również poza szkolnym budynkiem, a także inwencja i innowacyjność nauczycieli, jak i pomoce naukowe pozwalają wzbudzać w uczniach stosowny entuzjazm w odsłanianiu wielu naukowych tajemnic. Dzięki temu żadne lekcje nie są nudne i nużące, a szkoła staje się przestrzenią radosnej aktywności i rozwoju. Tempo pracy dostosowane do możliwości poszczególnych uczniów daje każdemu szansę na pełnię satysfakcji z osiąganych sukcesów.

Dzięki autorskiej metodzie wychowania Jana Bosko, nazwanej „systemem prewencyjnym” każdy uczeń może rozwijać się stabilnie i komplementarnie. Troska wychowawców o rozwój zarówno intelektualny, fizyczny oraz duchowy wychowanka gwarantuje na przyszłość jego równowagę i dojrzałość osobowościową.