Wyniki wyszukiwania dla:

Polityka prywatności


NOTA PRAWNA

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie (dalej: SPTS) opublikowanego pod adresem internetowym www.lesznosp.salezjanie.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo drukowania całych stron serwisu lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne oraz linkowanie stron lub fragmentów serwisu internetowego w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody SPTS.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w Polityce Prywatności. Serwis jest aktualizowany w miarę możliwości na bieżąco, jednak SPTS nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach serwisu. Dane dostępne w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulegać zmianie, w związku z czym ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystywaniem informacji w nim zawartych spoczywa na użytkowniku.

SPTS zastrzega sobie nieponoszenie żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w wyniku korzystania z serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W LESZNIE (WWW.LESZNOSP.SALEZJANIE.PL)

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu.
 2. Korzystając z serwisu internetowego SPTS, użytkownicy akceptują zasady poniższej Polityki prywatności. Jeżeli Użytkownicy nie zgadzają się z którymkolwiek z zasad, prosimy o nie korzystanie z serwisu.
 3. W ramach podstawowych funkcjonalności serwisu nie zbieramy i nie obligujemy do przekazywania nam danych osobowych. W ramach logów systemowych gromadzimy jedynie informacje systemowe związane bezpośrednio z wizytą na stronie np. takie jak adres IP komputera, z którego przeglądana jest nasza witryna.

§ 2
PLIKI COOKIES

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.   

§ 3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 serwis SPTS nie gromadzi danych osobowych podlegających ochronie w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz polskich przepisów dotyczących danych osobowych.
 2. Na niniejszej stronie internetowej SPTS zamieszczane są wyłącznie dane osobowe pracowników oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnionego interesu SPTS lub tych podmiotów.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest SPTS.

§ 4
OCHRONA DANYCH

Udostępnione przez Użytkowników dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania przez użytkownika z naszego serwisu:

 • przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji,
 • przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę,
 • nie są udostępniane podmiotom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej, 
 • mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, co każdorazowo uregulowane jest umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 • są chronione przed dostępem osób niepowołanych.

§ 5
ZASTRZEŻENIA

Administrator zastrzega prawo do zmian w Polityce Prywatności.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższy tekst (Polityka Cookies) zaczerpnięty został w fragmentach z serwisu http://wszystkoociasteczkach.pl/
Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.