Wyniki wyszukiwania dla:

Rola Nauczycieli


W systemie wychowawczym Jana Bosko kluczową rolę odkrywają nauczyciele. Są oni zarówno przyjaciółmi uczniów jak i wzorami dla ich postaw i zachowań. Emanując entuzjazmem, radością, wiarą i ciepłem stwarzają wokół siebie pozytywną atmosferę wychowawczą oraz dydaktyczną. Obok konsekwentnie stawianych wymagań, zgodnie z zasadą Bosko: „Chcecie żeby młodzież was kochał ? Kochajcie to co kocha młodzież”, w tym, co dobre utożsamiają się z zainteresowaniami, fascynacjami i marzeniami młodych.